service-title__angle-bg

Usługa

Dzisiejsze realia są takie, że w warunkach ostrej konkurencji rynkowej czynnikiem decydującym o sukcesie firmy jest silna relacja zaufania z klientami. Jakość obsługi klienta w wielu obszarach działalności to już prawie jedyna przewaga konkurencyjna, która zmusza klienta do powrotu, aby kupić więcej.

Na przykładzie sklepu B2B możemy śmiało powiedzieć, że produkt ten jest nie tylko przede wszystkim narzędziem sprzedaży, ale również łączy w sobie tak ważną jakość jak obsługa posprzedażowa – uważamy to za nowy standard w dostarczaniu wysokiej jakości obsługi. Jak pisaliśmy wcześniej, staraliśmy się stworzyć miejsce, które pomoże bardziej, ułatwi firmom dostawczym interakcję z klientami. Zyskają na tym wszyscy interesariusze, zarówno kupujący, jak i sprzedający. Z kolei dla klientów będzie to nowy kanał komunikacji, w którym zawsze będzie im wygodnie pracować i otrzymywać niezbędne informacje.

W praktyce zastosowanie takiego systemu zapewniło klientom lepszą obsługę, a także skuteczniejsze narzędzie do zwiększania sprzedaży i zysków niż marketing, promocja czy reklama. Można śmiało powiedzieć, że po uruchomieniu liczba błędów w dokumentach zmniejszy się wielokrotnie, wzrośnie liczba zamówień poza godzinami pracy, znacznie skróci się czas obsługi wniosków i fakturowania, a w efekcie wzrośnie koszt średni czek.

Tym samym system sklepów B2B pomoże Ci przenieść relacje z klientami na nowy poziom, a w efekcie nie tylko podniesiesz własny wizerunek, ale także zyskasz dużą przewagę konkurencyjną.