Pracować tak wygodnie - to B2BStore.

09-10-23

main-news-image

Ustawienia portalu B2BStore pozwalają wybrać walutę, w jakiej będzie wyświetlana cena. Zdarzają się sytuacje, gdy trzeba zobaczyć ceny w dolarach lub euro. W takim przypadku dostępny jest przełącznik cen, dzięki któremu można dokonać wyświetlania w różnych walutach. Ceny zostaną automatycznie przeliczone według bieżącego kursu pobieranego z systemu księgowego.

Twój partner może działać z różnych podmiotów prawnych, takich jak ФОП (Фізична особа підприємець), ТОВ (Товариство з обмеженою відповідальністю) itp. Wszystkie te dane są również dostępne do konfiguracji. Dla każdego podmiotu prawnego mogą obowiązywać różne umowy, takie jak opóźnienie w płatnościach, zaliczka. Dlatego cena może się różnić w zależności od warunków handlowych umowy. Kiedy Twój dealer składa zamówienie, wybiera, z którego podmiotu prawnego będzie składać zamówienie i na podstawie jakiej umowy.

Natychmiast po złożeniu zamówienia Twój klient uzyskuje dostęp do swojego konta i może dokonać płatności.